Mars ve Vahách, Mars ve Vahách Žena, Mars ve Vahách Natal, Mars ve Vahách retrográdní, Mars ve Vahách Com...

Mars ve Vahách, Mars ve Vahách Žena, Mars ve Vahách Natal, Mars ve Vahách retrográdní, Mars ve Vahách kompatibilita, Retrográdní Mars ve Vahách, Mars ve Vahách tranzit, Mars ve Vahách sňatek, Mars ve Vahách Láska, Mars ve Vahách Kariéra, Mars Zdraví ve Vahách, Mars ve Vahách spiritualita, Mars ve Vahách, karma, Mars ve Vahách, léky na Mars, Mars ve Vahách Účinky, Mars ve Vahách Vedic astrologie, Mars ve Vahách Význam, co znamená Mars ve Vahách, je Mars ve Vahách dobrý Nebo špatný?

Váhy Mars, Mars ve Vahách, Mars Libra, Mars ve znamení zvěrokruhu Váhy
Mars ve Vahách – význam a význam
Termíny Mars ve Vahách – 23. září – 23. října
Prvek a kvalita – Vzduch a kardinál
Pozitivní aspekty pro Mars ve Vahách – Umělecké, kreativní, harmonické, vyvážené, spravedlivé, okouzlující, loajální
Negativní aspekty pro Mars ve Vahách – Pasivní, spící, nervózní, ovládání
Co znamená Mars ve Vahách?, Libra Mars Přehled
Protože Mars je v domě Vah, ceníte si spolupráce a rovnováhy ve svém životě. Přestože by bylo vynaloženo mnoho mozkové energie, svou emocionální a praktickou stránku navenek odhalíte jen zřídka. Jste milí, laskaví a rádi nalézáte mírové řešení jakéhokoli problému. Dá se snadno přesvědčit, ale když je spravedlnost odepřena, rozzuříte se. Byl byste vynikající soudce nebo diplomat. Nejste příliš asertivní, takže budete potřebovat energického životního partnera, který vás udrží v chodu. Protože toto umístění vede k tomu, že domorodci jsou pomalí, budete potřebovat pravidelné povzbuzování, abyste se v životě udrželi. Vaše sexuální touha je povrchní, ale ve skutečném životě jste milující a zamilovaní. Pohrdáte všemi formami agresivity a v životě si uděláte spoustu přátel. Nerad si děláš nepřátele.Mars In Libra Osobnost, Libra Mars Osobnost
Vyrovnaný
Pro Váhy na ničem nezáleží víc než na spravedlnosti a s Marsem ve Vahách budou bojovat zuby nehty, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Osobnost Vah je postavena na základech spravedlnosti a rovnováhy. To, že to udrží, je udrží šťastnými. Jediné, po čem touží, je žít v míru a harmonii.
Veletrh
V důsledku toho si Váhy dají na čas a pečlivě zvažují všechny své možnosti, než se rozhodnou. Motivuje je touha dělat správnou věc. Výsledkem je, že s Marsem ve Vahách je jejich primárním instinktem bránit sebe a ostatní před světovou nespravedlností.Mars Ve Vahách Pozitivní Charakteristiky
Planeta Mars je o tom, co nás nutí jednat. Mars ve Vahách je přitahován ke všemu, co vyžaduje řešení nebo vyhýbání se špatnému jednání. Také nabádají ostatní, aby se k nim připojili v boji dobré bitvy. V důsledku toho mají za cíl rozcuchat peří lidí, aby upozornili na nespravedlnost. Na druhou stranu, lidé z Marsu Váhy se nerozhodnou jen tak, pokud je problém dostatečně hrozný. Budou se bránit proti utlačovatelům. Ti, kteří pracují v oblasti vymáhání práva nebo v soudním systému, využívají své odhodlání k tomu, aby zajistili, že ti, kdo poruší zákon nebo způsobí škodu jiným, budou potrestáni nebo uvězněni, aby se takovému porušování vyhnuli. Je jejich přirozeností zajistit, aby dobro zvítězilo nad zlem a obnovilo přirozený řád věcí. Mohou také předvídat problémy dříve, než nastanou, protože jsou horlivými pozorovateli lidského chování. S využitím tohoto druhu znalostí si pak mohou najít čas na vypracování nápravy, aby se problém již nikdy neopakoval. To je také užitečné při vyrovnávání se s jejich vztahy. Udělají vše pro to, aby se ke svému partnerovi chovali se stejným respektem, jaký očekávají, protože vždy chtějí, aby věci byly spravedlivé.
Mars Ve Vahách Negativní Charakteristiky
Protože lidé z Marsu ve Vahách neradi vyvolávají rozruch, jejich slova a činy jsou pasivně-agresivnější. Nechtějí působit jako příliš extrémní v jednom nebo druhém směru. Když je někdo urazí, mohou se uchýlit k stinné taktice k obnovení míru. Nechtějí míchat kotel víc, než je nutné. Pokud své pocity a úsilí neopětujete, budou tyto Váhy zklamány. Předpokládají, že ostatní se starají o udržení rovnováhy stejně jako oni. To samo o sobě může vést ke konfliktu. Pracují tak tvrdě, aby si zachovali rovnost mezi sebou a svým duševním partnerem, že mají tendenci to přehánět a příliš se zabývají drobnými nuancemi, kterých si ostatní nevšimnou.

Mars ve Vahách, Mars ve Vahách Význam
Mars ve Vahách může být protimluv, protože Váhy jsou planetou míru, ale Mars je bitva. V důsledku toho můžete věřit, že Mars Libras nejsou nic jiného než mírní bojovníci. Pro člověka může být obtížné vyvážit tyto dvě protichůdné síly, zvláště když Váhy jsou na druhé straně kola zvěrokruhu než Beran ovládaný Marsem. Mars Váhy jsou diplomaté a houževnaté a budou udržovat rovnováhu v jakémkoli vztahu, do kterého jsou zapojeny. Vědí, jak vyjádřit svůj obdiv a lásku, aniž by byli odsuzováni nebo nespravedliví. Ke všem projeví stejnou míru náklonnosti. V jakékoli skupině půjdou příkladem. Nemluvě o tom, že by bojovali za spravedlnost, kdykoli a kdekoli měli příležitost. Pokud je něco, co by je mohlo dráždit nebo znepokojovat, její národy pohrdají ostatními živými tvory. Pokud nebudou ventilovat svou nelibost, rozvinou se u nich neduhy související se stresem.
To je důvod, proč se Mars Váhy musí občas uvolnit. Věci nejsou tak krásné nebo vyvážené, jak by chtěly, takže pokud chtějí zůstat šťastné, musí se dostat pryč. Prospěšné může být i příjemné posezení s přáteli. Pokud budou chodit co nejvíce ven, zapomenou na napětí a na to, že svět není tím dokonalým místem, o kterém sní. Protože mají špičkový vkus, je možné, že utratí celou svou mzdu za jeden nákup. Nejlepší bude, když svou finanční správu delegují na někoho jiného. Kvůli Marsu budou mít tito domorodci tu a tam dobrou debatu. Váhy se rády vyhýbají konfliktům, ale Mars má moc to změnit. Váhy jsou rafinovaní lidé, kteří pohrdají vulgárností v jakékoli podobě. Když se budou muset rozhodnout, zváží všechny výhody a nevýhody. Protože tráví tolik času přemýšlením, lidé je budou vnímat jako pomalé.Mars ve Vahách Natal, Natal Mars ve Vahách
Než se rozhodnete, zda je váš rodný Mars ve Vahách, zvážíte věci úplně. Kolísání může být znepokojivé, ale jakmile se rozhodnete, budete se toho držet. Už jen dostat se tam může být problém. Pohrdáte nespravedlností a snažíte se být co nejnestrannější. Zastáváte se těch, kteří se nedokážou bránit a hledají rovnováhu a mír. Výsledkem je, že místo skákání do konfliktu se snažíte najít jinou metodu, jak problém rozptýlit. Můžete být pasivně-agresivní a používat svůj šarm k získání lidí. Někdy za zády lidí děláte věci, o kterých si myslíte, že jsou nejlepší, ale jen s nimi manipulujete. Na druhou stranu můžete spory vyřešit rychle tím, že dosáhnete kompromisů, z nichž budou mít prospěch všechny zúčastněné strany.
Mars In Libra Transit, Transit Mars ve Libra
Jste nuceni se zavázat a udělat kompromis, když je tranzitní Mars ve Vahách. Chcete být více oddaní ve svých osobních a profesních kontaktech, stejně jako v úkolech a schůzkách, ke kterým se zavážete. Koncept závazku není tak děsivý, jak se může zdát. Během této doby si můžete se svými blízkými trochu víc potykat, ale cestu ke kompromisu najdete rychle, takže situace netrvá příliš dlouho. Pokud jste single, nyní by mohl být čas zavázat se k dlouhodobému románku. Můžete také pracovat na tom, abyste do svého života vnesli více rovnováhy a harmonie, protože to budete potřebovat, abyste zůstali nabití energií.

Mars Ve Vahách Retrográdní, Retrográdní Mars Ve Vahách
Když Mars retrográduje ve Vahách, můžete zaznamenat problémy ve vztazích. Můžete být velmi defenzivní vůči svým blízkým a partnerům a příliš toužíte se s nimi dostat do sporů. Musíte se uklidnit, protože jste netrpěliví a rychle naštvaní na lidi ve vašem životě. Můžete být neústupní a nevyrovnaní zároveň. Nesmíte dovolit, aby váš hněv nebo stres ovlivnily vaše vztahy s vašimi blízkými; jinak by se věci mohly vymknout kontrole. Pro některé páry to může být těžký okamžik. Někteří lidé si dokonce mohou představit, že se znovu objeví bývalý milenec. Také nedovolte, aby vaše soutěživá povaha převzala příliš mnoho věcí.
Pokročilý Mars ve Vahách
Když váš pokročilý Mars vstoupí do Vah, přejdete z období, ve kterém se vaše úsilí a energie soustředily na práci, do období, kdy byly zaměřeny na partnerství. Chcete posílit stávající vztahy a případně vytvořit nové. Dobře spolupracujete s ostatními, jste tolerantnější a příjemnější a možná budete potřebovat pomoc, abyste dosáhli svých lidí. Právě jste se dostali z období, kdy byla jediná možnost pracovat o samotě, a nyní máte možnost mít partnera. Zkontrolujte domy a pravidla, ve kterých se váš rodný Mars nachází, abyste zjistili, kde byste mohli vytvořit partnerství nebo vyžadovat spolupráci.
Mars ve Vahách Karma, Mars V Libra Minulý život
Mars Pokud je váš ascendent ve Vahách, znamená to, že váš minulý život byl nějak spojen s vyšší společností nebo sebeobětováním. Vy, stejně jako váš předek, jste byli posedlí plněním přání druhých. V důsledku toho můžete pracovat jako zdravotní sestra, kuchař nebo řemeslník. Pokud jde o elitní společnost, o které jsme diskutovali, je možné, že jste byl služebníkem bohatých. Snažíte se ve svém životě najít rovnováhu mezi potěšením sebe a druhým.

Mars Ve Vahách Muž, Mars Ve Vahách Muž
Pokud jeho manželka přehlédne svůdné způsoby muže Mars Libra, bude rozzuřený. Když se s nimi zachází stejně, Váhy se stanou pěkně mrazivými. Koneckonců, co je spravedlivé, je spravedlivé. A chápou potřebu být upřímný nade vše ostatní. Pokud se nad tím zamyslíte, jsou symbolizováni znamením spravedlnosti, což naznačuje, že hledají rovnováhu a rovnost. Mars Libras si poradí s každým, kdo se k ostatním nechová lidsky. Snaží se nastolit rovnováhu, kamkoli jdou. Každého okouzlí muž s tímto planetárním tranzitem v jeho horoskopu. Mnoho dam bude přitahovat, protože je pohledný a má rád mír až chaos. Jeho přátelství bude trvat dlouho a bude klidné. A ženy zbožňují gentlemany, kteří nemají sklony k hádkám.
Mars Ve Vahách žena, Mars Ve Vahách žena
Každý muž by rád chodil se ženou Mars Libra, protože je elegantní a elegantní. Je perfekcionistka, která je posedlá těmi nejmenšími drobnostmi. To naznačuje, že je přemýšlivou milenkou a přítelkyní. Její důvtip jí pomůže stát se nejlepší ve všem, co dělá. Je smyslná a moudrá a dokáže předvídat touhy a přání svých partnerů. Tato dáma je přitahována akademiky a lidmi, kteří myslí spíše hlavou než srdcem. Rozhovory, které jsou podnětné, ji vzrušují. Ideální by bylo, kdyby jí partner řekl pravdu. Na první rande si vybere tu nejlepší restauraci a nejdražší víno, protože je sofistikovaná. Ve skupinách se jí daří lépe než v situacích jeden na jednoho. Když tato dáma vycítí, že věci nejdou tak, jak má, převezme velení a provede věci. Žena Mars Libra si poradí se všemi, kteří ji trápí, jeden po druhém, nikdy nevynese soud.Mars Ve Vahách Manželství, Mars Ve Vahách Láska
Mars ve Vahách předpovídá, že domorodci budou v životě dostávat pozornost různých lidí, které si mohou mýlit s láskou. Domorodci z Marsu ve Vahách neustále usilují o pozornost svých milenců a pokoušejí se v jejich životech spojit. Tito indiáni mají ve svém romantickém životě pozitivní i negativní rysy. Domorodci okouzlující a temperamentní osobnosti zaujmou lidi a ocení city svých milenců a budou se o ně starat. Mohou však být neschopní vytvořit emocionální a upřímné pouto se svými partnery a v životě budou vždy hledat jiné lidi, takže by si měli být vědomi svého milostného životního postoje.
Domorodci budou mít se svými partnery zpočátku klidný a šťastný vztah. Přesto, jak plyne čas v jejich manželství, domorodci budou nadále hledat lidi mimo jejich manželský život, což způsobí vážné manželské problémy. Mezi domorodci převládají mimomanželské vztahy. Podle předpovědí manželského života bude pozitivní stránkou tohoto manželství, když se domorodci začnou emocionálně vázat ke svým partnerům. Povede to ke šťastnému manželskému životu, ve kterém budou shromažďovat značné množství bohatství a často spolu cestovat. Na druhé straně domorodci, kteří se nedokážou spojit se svými partnery, by měli problémy v manželství. V důsledku toho by lidé měli být opatrní při rozhodování o životě.

Kompatibilita Mars In Libra
Přestože Mars ve Vahách preferuje klid a harmonii, občasná hádka může tohoto člověka vzrušit a vyburcovat. Mars ve Vahách je nablýskaný člověk, kterého vytáčí vulgárnost a lidé, kteří nemají třídu. Mají tendenci potlačovat hněv a mohou taktně skrývat pocity vzteku. Lidé z Marsu ve Vahách jsou nerozhodní a zdá se, že se o ničem nemohou rozhodnout. Mohou také váhat jednat, protože se nemohou rozhodnout o lidech nebo situacích. Osoba Mars ve Vahách má také tendenci vyhýbat se obtížným situacím a stáhnout se při prvním náznaku konfliktu.
Žena Mars ve Vahách je přitahována okouzlujícími, zdvořilými, dobře oblečenými a uhlazenými muži. Tato žena hledá partnera, který je atraktivní i romantický. Muž s dokonale vytvarovanou tváří i tělem bude lákat ke kráse přitahovanou ženu Mars ve Vahách. Okouzlující samci, kteří umí mluvit a snadno si povídat, osloví zejména tuto samici.
Nejvíce kompatibilní s
1- Blíženci Mars
2- Váhy Mars
3- Vodnář Mars
Nejméně kompatibilní s
1- Býk Mars
2- Panna Mars
3- Kozoroh Mars

Mars Ve Vahách Zdraví
Pokud Mars přejde z nativního Měsíce do Vah, můžete mít problémy se svým partnerem a matkou. Abyste měli vše pod kontrolou, budete potřebovat takt a zdvořilost. Během této doby si dávejte pozor na svého obchodního partnera, protože vás může oklamat. Buďte opatrní se svými penězi, protože váš příjem může mírně klesnout. Plavba může mít dopad na vaše zdraví. Kontrolujte si žaludek, oči a hrudník, zda nemáte nějaké abnormality. Vy i váš manžel možná zažíváte duševní potíže.
Mars V Kariéře Vah
Pokud je Mars ve Vahách, domorodci může být nabídnuta práce, která zahrnuje cestování. Často se takový domorodec zapojí do neetických obchodních a obchodních praktik a antisociálního chování. Pro mnoho lidí je Mars ve Vahách blahodárným nebeským mocným planetárním vlivem. Síla a agresivita jednotlivců jsou ovlivněny umístěním Marsu. Rodák z Marsu ve Vahách odráží přírodu a jejich chápání věcí před hraním. Jejich nejdůležitější vlastností je rozhodnost a jsou schopni plnit úkoly. Lidé na Marsu by otáleli, protože musí prozkoumat všechny možnosti, než začnou jednat. Ačkoli by to Mars ve Vahách nepřijal, život by nebyl vždy spravedlivý. Tito lidé by těžko bránili sebe i ostatní. Ačkoli jejich celkovým účelem je žít v míru, vzbudily by touhu najít rovnováhu. Když jsou konfrontováni, začnou se chovat nevinně a mohou dokonce odlákat ptáky ze stromů, aby získali vaši přízeň.
Mars ve Vahách Spiritualita
Lidé s Marsem ve Vahách jsou introverti. Bez svolení nebo souhlasu ostatních je pro ně obtížné učinit určitý krok nebo poznámku. Snaží se získat to, co chtějí, a přitom mít na paměti společenské ideály a emocionální potřeby jiných lidí. Musí být důraznější a spoléhat se sami na sebe. S největší pravděpodobností jim bude dominovat někdo, s kým chtějí mít sexuální vztah, pokud nedokážou spojit své potřeby a hodnoty se svými touhami. Přitahují společníky, kteří jsou asertivní, energičtí a naštvaní.

Účinky Marsu ve Vahách
1- Váhy jsou proměnlivé vzdušné znamení ovládané Venuší. Venuše a Mars mají symbiotický vztah.
2- Mars představuje mužství a oheň, zatímco Venuše představuje ženskost a vodu; nicméně jejich energie spolupracují na vytvoření vyrovnané osobnosti.
3- Lidé z Marsu ve Vahách jsou příjemní, velkorysí a extrovertní. Většinu času jsou oblíbenými davy.
4- Mají starostlivý přístup a rádi pomáhají lidem. Mají vynikající komunikační schopnosti a také schopnost ovlivňovat ostatní.
5- Když je Mars ve Vahách, domorodec se stává přehnaně vstřícným, přesto si domorodec v této situaci zachovává vyrovnaný temperament.
6- Někdy mohou být násilní a na ostatní klidní a mírumilovní.
7- Mars ve Vahách je také spojen s velkou touhou po umění a kráse.
8- Tyto lidi na druhou stranu více přitahuje emocionální naplnění než fyzické uspokojení. Jsou romantičtí, ale mají nízkou sexuální touhu.
9- Ve skutečnosti jsou to bohabojní lidé, kteří jsou duchovně nakloněni.
10- Jsou to úspěšní podnikatelé, kteří touží žít okázalým životním stylem. Mají ve zvyku příliš utrácet.
jedenáct- Ve vztazích jsou docela kooperativní a mají větší zájem navazovat přátele než oponenty.

Léky Mars ve Vahách, léky Mars pro všechny domorodce
1- Na oslavu Marsu by měly být darovány oblíbené věci Marsu, jako je červená čočka, červené oblečení.
2- Pokud trpíte nepříznivými účinky Marsu, věnujte zvláštní péči svým mladším sourozencům.
3- Osoba trpící nepříznivými účinky Marsu by měla věnovat zvláštní pozornost svým stravovacím návykům. Takový člověk by měl jíst vždy teplé a čerstvé jídlo. Slabý Mars se tímto lékem stává silným.
4- Osoba trpící nepříznivými účinky Marsu by měla zasadit do domu rostlinu neem a denně ji zalévat.
5- Konečným cílem je korekce karmy, aby se změnil účinek Marsu.
6- Darujte krev, kdykoli je to vhodné; dárcovství krve je jedním z nejlepších způsobů, jak uklidnit energii Marsu. Darujte pro armádu, vojenské fondy a farmáře.
7- V úterý by měli domorodci trpící Marsem navštívit náboženská místa.
8- Kontrolujte svůj hněv a nepouštějte se do sporů. Ovládněte svůj vztek praktikováním meditace.
9- Zasazením červených květin ve vašem domě může být váš Mars pozitivní. Zasazení stromu granátového jablka mimo dům je vynikajícím prostředkem.
10- V úterý pomůže Mars uklidnit i krmení zvířat a gram.
jedenáct- Mějte u sebe čtvercový kus stříbra.
12- Nemluvte lži a zachovejte si dobrý mravní charakter.
13- Neprodávejte majetek předků nebo zlato.
14- Darujte měděné nádobí přátelům a příbuzným.
patnáct- Znalosti a praxe jógy mohou také zvýšit sílu Marsu. Duchovní učení, jasné vyjadřování, přesné vnímání a popis zvyšují sílu vašeho Marsu. Lze také praktikovat náboženské filozofie.
16- Muž a žena mohou v úterý držet půst, zdržet se rychlého příjmu soli, což zázračně posílí slabý Mars v horoskopu mužů i žen.
17- Poskytujte nezištnou službu chudým nebo dobrovolníkům v náboženské instituci. Můžete také pomoci komukoli v nouzi nebo společnosti jako celku.

Mars Ve Vahách Celebrity
1- Princ William, vévoda z Cambridge, narozen – pondělí 21. června 1982, Paddington, Londýn (Spojené království)
2- Catherine, vévodkyně z Cambridge, narozena – sobota 9. ledna 1982, Reading, Berkshire (Spojené království)
3- Whitney Houston, narozena – pátek 9. srpna 1963, Newark (NJ) (Spojené státy americké)
4- 14. dalajlama, narozen – sobota 6. července 1935, Taktser, Tibet (Čína)
5- Pamela Anderson, narozena – sobota 1. července 1967, Ladysmith, BC (Kanada)
6- Nikola Tesla, narozen – čtvrtek 10. července 1856, Smiljan (Chorvatsko)
7- Zac Efron, narozen – neděle 18. října 1987, San Luis Obispo (CA) (Spojené státy americké)
8- Bill Clinton, narozen – pondělí 19. srpna 1946, Hope (AR) (Spojené státy americké)

Mars ve Vahách Shrnutí
Váhy Mars jsou okouzlující a snaží se tento obraz neustále udržovat. V důsledku tohoto sklonu se mohou stát pasivně agresivními. Mohou se plížit nebo používat klam, aby vyjádřili svůj názor, spíše než aby byli otevřeně zuřiví nebo hrubí. Mohou také vzít veškerou energii Marsu a občas ji dobře využít. Jsou laskaví a zábavní a přitáhnou velký dav. Libra Mars je velmi zběhlý v předvídání problémů. Jsou mistři vyjednávání a řešení konfliktů. Dodržují standardy společenského dekóra a usilují o přijetí. Více je zajímají akademické aktivity. Jsou bez emocí a objektivity. Pohrdají konfrontacemi a bitkami. Aby získali to, co chtějí, mohou být manipulativní. Mars ve Vahách potřebuje inspiraci. Když jsou ve spojení s někým, koho zbožňují, jsou nejlepší. Jsou milující a romantičtí, ale jejich sexuální touha je nízká. Zatímco dokážou v ostatních vzbudit vášně, sami jsou konzervativní.
Hry na hrdiny mohou vzbudit jejich zájem. Pohrdají hrubostí a vulgárností a budou se vyhýbat možným společníkům, kteří tyto rysy projevují. Jsou docela jemné, pokud jde o sex. Romantika, stejně jako spousta smyslných kontaktů, jsou zásadní. Prostředí primárně určuje nastavení nálady. Mají talent udělat svému milenci radost. Mars ve Vahách je známý tím, že je neloajální; je to však spíše kvůli obtížnosti říkat ne než bludnému oku. Mají tendenci věřit, že jejich partner dokáže číst jejich myšlenky, pokud jde o jejich preference. Pokud mají nevyřčenou touhu, která není splněna, udrží svůj vztek v sobě a nechají ho vařit, zatímco se budou divit, proč jejich partner nerozumí tomu, co chtějí. Touží být chváleni a zbožňováni a baví je být středem pozornosti. Mohou být ještě vybíravější než Panna. Chvíli se sice nechají podstrčit, ale pokud vztah nebude vyrovnaný, budou nespokojení.

dva divocí a blázniví kluci snl

Mars ve Vahách, Mars ve Vahách Žena, Mars ve Vahách Natal, Mars ve Vahách retrográdní, Mars ve Vahách kompatibilita, Retrográdní Mars ve Vahách, Mars ve Vahách tranzit, Mars ve Vahách sňatek, Mars ve Vahách Láska, Mars ve Vahách Kariéra, Mars Zdraví ve Vahách, Mars ve Vahách spiritualita, Mars ve Vahách, karma, Mars ve Vahách, léky na Mars, Mars ve Vahách Účinky, Mars ve Vahách Vedic astrologie, Mars ve Vahách Význam, co znamená Mars ve Vahách, je Mars ve Vahách dobrý Nebo špatný?

Klikněte na odkazy níže a přečtěte si další článek –

 1. Mars v Beranu, Mars v Beranu Žena, Mars v Beranu Natal, Mars v Beranu retrográdní.
 2. Mars v Býku, Mars v Býku Žena, Mars v Býku Natal, Mars v Býku retrográdní.
 3. Mars V Blížencích, Mars V Blížencích Žena, Mars V Blížencích Natal, Mars V Blížencích Retrográdní.
 4. Mars v rakovině, Mars v rakovině Žena, Mars v rakovině Natal, Mars v rakovině retrográdní.
 5. Mars ve Lvu, Mars ve Lvu Žena, Mars ve Lvu Natal, Mars ve Lvu retrográdní.
 6. Mars v Panně, Mars v Panně Žena, Mars v Panně Natal, Mars v Panně retrográdní.
 7. Mars ve Vahách, Mars ve Vahách Žena, Mars ve Vahách Natal, Mars ve Vahách retrográdní.
 8. Mars ve Štíru, Mars ve Štíru Žena, Mars ve Štíru Natal, Mars ve Štíru retrográdní.
 9. Mars ve Střelci, Mars ve Střelci Žena, Mars ve Střelci Natal, Mars ve Střelci Retrográdní.
 10. Mars v Kozorohu, Mars v Kozorohu Žena, Mars v Kozorohu Natal, Mars v Kozorohu retrográdní.
 11. Mars ve Vodnáři, Mars ve Vodnáři Žena, Mars ve Vodnáři Natal, Mars ve Vodnáři retrográdní.
 12. Mars v Rybách, Mars v Rybách Žena, Mars v Rybách Natal, Mars v Rybách retrográdní.

Spojené státy americké ( USA ), Velká Británie ( Spojené království ), Kanada, Austrálie, Indie, Jižní Afrika, Nigérie, Nový Zéland, Irsko